HAVA DURUMU
-3°C / 5°C
Çok Bulutlu
ANKET
Evet
  BELEDİYEMİZE AİT OLAN 7 ADET ARACIN SATIŞ İLANI04-06-2014

  İ L A N

   

  KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   

  1-Mülkiyeti Kadışehri Belediyesine ait’ 1 adet 2005 model 66 FA 611 Renault / Laguna 1.6 marka hizmet aracı benzinli, 1 adet  1997 model 66 FA 513 Plakalı Fargo Damperli kamyon, 1 adet  2005 model JCB 4 CX kazıyıcı yükleyici kepçe (İş Makinası), 1 adet  1994 model  66 FC 987 plakalı Fargo damperli kamyon, 1 adet 2006 model 66 FK 040 plakalı BMC Profesyonel 827 damperli kamyon, 1 adet 1993 model 20 AF 792 plakalı   ISUZU marka yolcu midibüs ve 1 adet 1983 model  66 FF 306 Plakalı Ford D 1210 Su Arazöz’ 2886 sayılı Devlet ihale kanununun 45.maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile satışı  yapılacaktır.

  2-   2005 Model  Renault/ Laguna marka otomobil için muhammen bedel 16.000.00-TL olup; geçici  Teminat bedeli 480.00-TL’sidir. 

  3-1997 model Fargo Damperli  Kamyon için muhammen bedel 18.000.00-TL olup; geçici teminat bedeli 540.00-TL’sidir.

  4-2005  model JCB 4 CX kazıyıcı yükleyici kepçe için muhammen bedel 50.000.00-TL olup; geçici teminat bedeli 1.500.00-TL’sidir.

  5-1994 model Fargo Damperli  kamyon için muhammen bedel 13.000.00-TL olup; geçici teminat bedeli 390.00-TL’sidir.

  6-2006 model BMC profesyonel 827 damperli kamyon için muhammen bedel 51.000.00-TL olup; geçici teminat bedeli 1.530.00-TL’sidir.

  7-1993 model ISIZU  marka yolcu otobüsü için muhammen bedel 7.000.00-TL olup; geçici teminat bedeli 210.00-TL’sidir.

  8-1983 model Ford D 1210 Su Arazöz için muhammen bedel  9.000.00 TL olup geçici teminat  270.00 Tl sidir.

        9- İhale bedeli üzerine % 18 genel KDV ilave edilecektir.

        10-  İhale 09 HAZİRAN 2014 Pazartesi günü Saat 10:00 da Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı  Belediye Hizmet Binası 1. Katta bulunan Encümen Salonunda Komisyon huzurunda yapılacaktır.             

  11- İsteklilerin teminatlarını en geç ihale günü ihale saatinden  önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırarak dekontunu ihale komisyonuna sunmak zorundadırlar. 

  12-İhale ile araçları  alan gerçek veya tüzel kişiler kararın kesinleştiği tarihten itibaren ihale bedelini  5 (beş) takvim günü içerisinde belediyemiz tahsilat servisine yatırmaları neticesinde, araçların satış kararı verilerek, araç teslim edilecektir.

  13- İhaleden tek taraflı olarak vazgeçilmesi halinde geçici teminat 2886 Sayılı DİK 54. Maddesi gereğince belediyemiz adına irat kaydedilecektir.

  14-İhaleye katılacak olanlardan istenilecek belgeler:

                A – İhaleye katılmak için dilekçe.

                B – Nüfus cüzdanı aslı veya onaylı fotokopisi.

                C - Onaylı ikametgâh ilmühaberi.

                D– Şirketler için imza sirküleri.

                E – Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.

                F – Vekâleten katılacaklardan vekâletname.

                G – Belediyeden borcu yoktur yazısı.

        15-  Komisyonumuz gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 

  16-  Alım satımdan dolayı tüm vergi ve harçlar ve masraflar alıcıya aittir.

  17-   İhaleye ait şartname ve ekleri belediyemiz yazı işleri müdürlüğünde görebilir.

  18 –Posta, telefon ve e-mail yolu ile yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.    

   

   

                                                                                                                                                                                                                                                  

   

  Belediyemiz'den Şehri Kadın Konağı Projesi30-05-2014

   Belediye Başkanımız Davut Karadavut, ORAN tarafından kabul edilen Şehri Kadın Konağı projesinin sözleşmesinin imzalandığını belirtti ve ilçeye 500 bin TL’lik bir yatırımı kazandırdıklarını söyledi. 
   Şehri Kadın Konağı projesi ile ilgili şu bilgileri verdi. “Kadışehri ilçesinde kadınların ortak kullanımına yönelik, bir adet kadın konağı oluşturarak; kadınların eğitim, bilgi, beceri ve mesleki yeterliliklerinin arttırılmasını, kadınların sosyal hayata katılımlarının arttırılmasını, kadınlar açısından fırsat eşitliğinin sağlanmasını, kadınlara yönelik ortak kullanıma açık rekreasyon alanlarının oluşturulması ve kadınlara yönelik sağlıklı yaşam için spor alanı oluşturulması sağlanması amaçlanmaktadır” dedi.
  ÇOK AMAÇLI MEKÂN
   Belediyemiz tarafından hazırlanıp ORAN desteğiyle hayata geçirilecek olan "Şehri Kadın Konağı" projesi ile Kadışehri ilçesinde yaşayan bayanların eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetleri için gerekli ortam sağlanmış olacak. Şehri Kadın Konağı, içerisinde eğitim salonları, kafeterya, spor salonu, bilgisayarlı kütüphane, çocuk oyun odası, mescit ve anne-bebek odası gibi bölümlerden oluşan çok amaçlı bir mekân olarak projelendirilmiştir” 
  SOSYAL YAŞAMA KATILIM
   “Belediye Başkanlığı olarak ilçemizde böyle bir projeyi hayata geçirerek, bayanlara yönelik mesleki eğitim, kişisel gelişim, sanat vb. kursları ile ilçemizin kadın nüfusunu sosyal ve ekonomik hayatın içine çekmeyi planlamaktayız. Kadınların özellikle eğitim aracılığı ile iş hayatına ve sosyal yaşama katılım seviyesinin yükselmesini sağlayarak, Devlet Planlama Teşkilatı’nın 10. Kalkınma Planı’nda bulunan en önemli maddelerinden birine katkıda bulunmuş olacağız. İlçe kadınlarımız için düşünüp uygulamaya geçtiğimiz bu proje ile kadınlarımıza pozitif ayrımcılık yaparak fırsat eşitliğini gözetmiş olacağız. Böylelikle kadınlarımızı ikinci plana atan her türlü düşünce kalıplarını, tabuları, engelleri en asgari seviyeye indirerek kadınların önünü açmayı planlamaktayız” 
  BELEDİYEMİZ KÜLTÜR MERKEZİNDE TÜBİTAK BİLİM FUARLARI İLÇE SERGİSİ YAPILDI23-05-2014

  TÜBİTAK’ın desteğiyle daha önce bilim fuarları düzenlenen Şehit Adem Canpolat Ortaokulu, Halıköy Ortaokulu, Ovacık Ortaokulu, Gümüşsu Ortaokulu, Örencik Ortaokulu, Kabalı Ortaokulu ve İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri kendi okullarından sonra maharetlerini ilçe merkezinde de sergilediler.
  PİYASALAR
  İMKB
  93287 TL
  ALTIN
  212,528 TL
  DOLAR
  5,4738 TL
  EURO
  6,1921 TL
  İSTATİSTİKLER
  Aktif Kullanıcı7 Kişi
  Bugün Gelen38 Kişi
  Toplam Hit736881 Kişi