HAVA DURUMU
-5°C / 7°C
Parçalı Bulutlu
ANKET
Evet
  GENEL VE İDARİ YAPI
   
  KADIŞEHRİ İLÇESİNİN GENEL VE İDARİ YAPISI  Kadışehri ilçesinin tarihi gelişine ilk kuruluşu hakkında elimizde kesin sağlam belge bulunmamakla beraber mevcut dokümanlardan alınan bilgilere göre Kadışehri’nin tarihçesi çok eski yıllara dayanmaktadır.Örneğin ilçemizin Güney kısmında Tunç devrinin iki adet çatal höyük,bir de tarım arazisi içerisinde Yassıhöyük mevki bulunmaktadır.Bu höyüklerin bir medeniyetin göstergesi olduğu bir gerçektir.bu höyükler kültür ve tabiat varlıklarını koruma kurulunca 22.11.1995 tarih ve 1160 sayılı karar ile sit alanı ilan edilmiş,kurulca da koruma altına alınmıştır.

  Mülki taksimat bakımından 1904 yılında nahiye merkezi olduğu mevcut dokümanlardan anlaşılmıştır.Yine Osmanlı İmparatorluğu döneminde Cumhuriyet ilan edilmeden önce ilçe merkezi olduğu,ilim irfan merkezi olarak ta Kadıların,alimlerin yetiştirildiği bilinmektedir.1920 ve 1930yılları içerisinde yine bir medrese bilinmekte idi.Bu medresenin hocalığını da Davut KARADAVUT isminde bir alim tarafından dini tedrisat yapılarak dini alimleri yetiştirildiği bir gerçektir.Bilahare Cumhuriyetin ilanından sonra medreseler ve tekkeler kapatılmış ve Kadışehri’ndeki medrese tarihi özelliği taşımasına rağmen zamanın il valisi tarafından yıktırılmış burada tarihi bir medrese yok edilmiştir.Oysa medrese kapatılabilirdi.Yıkılması tarihi bir medresenin yok edilmesine neden olmuştur.

  1921 tarihinden itibaren Kadışehri ilçe olmuş ismine de Deveci Dağ ilçesi adı verilmiştir.Bununla beraber Deveci Dağ ilçesi Tokat iline

  bağlanmış ve aynı tarihte bugünkü Çekerek ilçesi nahiye olarak,Deveci Dağ ilçesine bağlanmıştır.1922 yılında bugünkü Çekerek ilçesine bağlı bulunan köylerin asayiş durumlarının bozuk olması 18 asker, 1 binbaşının bu bölgede şehit edilmesi üzerine Deveci Dağı ilçesi kaldırılarak asayişin düzelmesi için eski Hacı köy olan, bugünkü ismi ile Çekerek ilçesi durumuna getirilmiştir.1926 yılında Çekerek ilçesinden ilçe merkezi alınıp tekrar Kadışehri ilçesi adı altında yeniden ilçe merkezi durumuna getirilmiştir. İlçe merkezi olarak hizmetine devam ederken bilinmeyen nedenlerle ilçe merkezi Kadışehri’nden alınıp eski ismiyle Köhne olan bugünkü Sorgun’a verilmiştir . Kadışehri idari açıdan Sorgun ilçesine bağlanmış ,Nahiye merkezi olarak kalmıştır. Kadışehri’nden ilçe merkezinin alınmasında o zamanki Yozgat Milletvekili Süleyman Sırrı içöz bey sebep olmuştur. Süleyman beyin kendisinin Sorgunlu olması büyük etken olmuştur. Daha sonraki tarihlerde Çekerek ilçe olmuş,Kadışehri nahiye olarak Çekerek ilçesine bağlamıştır. Cumhuriyetin ilanından sonra 1935 yılında Kadışehri nahiyesine bir ilk okul açılmış eğitim ve öğretimine devam etmiştir. 1950 yılında sağlık ocağı, hayvan pazarı kurulmuş. Bilahare Tarım Kredi Kooperatifi açılmış Nahiye merkezlerinde o zamanki nahiye müdürleri bulunmaktaydı . Karakol Komutanlığı , Nüfus memurluğu mevcut olup ; resmi kurumlarda bu sayılan kuruluşlardan ibaretti. Kadışehri nahiye olarak hizmet verirken 1975 nüfus sayımına göre nüfusu artmış 6 Haziran 1976 tarihinde Belediye olmuştur. O günkü genel nüfus sayımına göre nüfusu 2558’e yükselmiş nahiye merkezine 30 adet köy bağlı bulunmaktadır. Bu köylerin ortalama nahiye merkezine en uzağı 20 Km mesafede bulunmaktadır. Nahiye merkezi konumdadır. Daha sonra 1982 yılında nahiye merkezi elektriğe kavuşturulmuştur.


  KADIŞEHRİNİN COĞRAFİ YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

  COĞRAFİ YERİ VE SINIRLARI:

  Kadışehri ilçesi Doğuda Tokat ili Sulusaray ilçesine bağlı köyler,Güney Doğu kısmında Sivas iline bağlı köylerle çevrilidir.Kuzeybatı,Çekerek ve Sorgun ilçesine bağlı köyler ile çevrilidir.Güney ise Akdağmadeni ilçesi ve Saraykent ilçesi Köyleri ile çevrilidir.Aynı zamanda Çekerek ırmağı Kadışehri-Akdağmadeni sınırları içerisinden geçmektedir.Çekerek ırmağının geçtiği bölgeler verimli,düz ovadır.Kadışehri ilçesi Yozgat,Sivas ve Tokat üçgeni içerisinde yer almaktadır.Bu illere mesafesi,Yozgat’a 117km Tokat’a 115km. ve Sivas’a 150km uzaklıktadır.

  İKLİM DURUMU:

  Kadışehri ilçesi deniz seviyesinden yüksek oluşu nedeniyle Karadeniz iklimine oldukça yakındır.Rakım 1040’dır ve kara iklimi karakteri gösterir,kış bazı yıllarda erken başlar havalar Kasım ayının sonuna doğru soğumaya başlar,Aralık ayı başında şiddetli soğuklarla birlikte kar yağar,bazı yıllarda ise havalar çok ılıman geçer,adeta yazı andırır.Bahar ise bazı yıllar erken gelir karlar dağlardan sürekli esen rüzgarlarla erir,havalar Mart ayında ısınmaya başlar, baharla birlikte yaz ayları birbirine karışır.Sıcak günler devam eder normal bir iklime sahiptir.Kadışehri ilçesinin en sıcak ayları Haziran,Temmuz ve Ağustos aylarıdır.En soğuk ayları ise Aralık ve Ocak aylarıdır.Sıcaklığın Sıfırın altına düştüğü günler bulunmaktadır.Kadışehri ilçesi yurdumuzun yağış yönünden normal olan yörelerinden biridir.Yağış rejimi Karadeniz bölgesini andırır,yağışlar en çok Mart,Nisan,Mayıs ve Haziran aylarında yağmur şeklinde geçer.Aralık,Ocak,Şubat ve Mart aylarında yağışın bir kısmı kar halindedir.Kadışehri ilçesinin en önemli mevsimlerin normal seyretmesidir.Yıllık ortalama yağış miktarı M2’ye 570kg. düşünmekte dir.Yağışlı günler sayısı ortalama 60 ila 70 gündür.


  RÜZGARLAR:

  Hakim rüzgar yönü İlkbahar aylarında Kuzey,Kuzeydoğu (Poyraz) dır.Kuzeybatı yani Güneybatı kıble (Lodos) rüzgarları yöremizde ikinci derecede görülür.

  Yukarıda kısaca izaha çalıştığımız Kadışehri ilçesinin coğrafi yapısı ve özellikleri yanında iklim çevreye göre belli derecede yumuşak oluşu ve gün geçtikçe yoğun nüfus artışı ve gelişme süreciyle bir yerleşim merkezinin bütün özelliklerine sahip bulunmaktadır.

  Kadışehri ilçesinde çok sayıda hayvanın otlanmasını,beslenmesini sağlayacak geniş alanlara yayılmış,mera ve yaylaları mevcut olup,bunun yanında çevresinde 3 adet meşe korulukları bulunmaktadır.İlçe merkezinin bulunduğu kısmın meşelik ormanlarla çevrili ön tarafı ve güney tarafı düz ovadır.Kuzey kısmında bulunan ve ilçemize 7-8 km. uzaklıkta tarihi bir Deveci Dağ vardır.Bu dağlardan gelen sular Kadışehri çayına akar,bu çay Kadışehri özüdür ve araziyi sulamakta kullanılmaktadır.Köylerimizden geçmek suretiyle Çekerek ırmağına karışır ve bu izahların ışığı altında çevre ilçelerin uzaklığı ve köylerimizin fazla oluşu ve konum bakımından Kadışehri ilçesinin merkez olması nedeniyle köylerimiz açısından büyük önem arz etmektedir.

  KADIŞEHRİNİN DAĞLARI

  Kadışehri’nde meşelik 5 adet dağ vardır.Kadışehri’nin Yılman dağı Kuzey poyrazına düşmektedir.Başında yabanı bir ahlat ağacı vardır,oranın simgesi haline gelmiştir.O mıntıka kutsal ziyaret olarak bilinmektedir.

  1-YILMAN DAĞI VE MEVKİİLERİ:

  Kadışehri’nin Kuzey Doğusundadır.Öküz yatağı,Taşlı dere,Kızık,Kızıl sıyırık,Kütüklü ve Sarıkaya mevkilerin den ibarettir.Belirli bir bölümüne 1989 yıllarında Orman Bakanlığınca çam fidanı dikilmiştir.Dikilen fidanlar hızla gelişme göstermiştir.

  2-ÖRDEDE DAĞI VE MEVKİİLERİ:

  Kadışehri’nin Batısındadır.Tepesinde bir kaç çam ağacı vardır.Bu çam ağaçları kutsal sayılır.Kutsal sayıldığı için de bu çamlar kesilmemiş olup,Ördede dağının simgesi haline gelmiştir.Mevkileri ise Kabak tepe,Alçılı seki,yaylanın sayıdan ibarettir.Ördede dağının güney kısımlarına yine çam fidanı dikilmiş,bu fidanlar en iyi şekilde gelişme göstermiştir.Bu dağlara ve ilçemize güzel bir görünüm sağlamaktadır.

  3-KAVAK BELENİ DAĞI:

  Tam meşeliktir,hayvan otlanmaya elverişlidir.Mevkileri ise Üç pınar, Kuduz deresi, Ekşi elma deresi ve Ağılın deredir.Bu derede büyük ölçüde hayvan otlatılmaktadır.

  4-ORTA TEPE MEVKİİ:

  Kadışehri’nin Kuzey kısmındadır.Seyhan köyü ile sınırdır burada da Orman Bakanlığınca ağaçlandırma yapılmış büyük ölçüde çam ve akasya fidanları dikilmiştir.Çekerek yolu üzerinde olduğu için yaldan geçerken çok güzel manzara oluşturmaktadır.

  1-ALÇILI SEKİ MEVKİİ (YAYLALIK):

  Burası orman niteliğini yitirmiş,verimli bir hayvanlık bahçesidir.Yıllardır bu mevkide yaz aylarında hayvan otlatılır,yeşil ve güzel bir vadidir.

  BU DAĞLARDA YETİŞEN KUŞ VE YIRTICI HAYVANLAR:

  1-HAYVANLAR:

  Kurt,Tilki,Domuz, ve Sansardır.

  2-KUŞLAR:

  Keklik,Çil keklik,Evelik,Güvercin,Sığırcık,Serçe,Doğan,Şahin,Kartallar,Baykuş ve İbibik Tavşan,porsuk Akbabalar,keklikler bu dağlarda yok denecek şekilde kalmamıştır.Keklik ve tavşan az da olsa bulunmaktadır.Eski tarihler hatırlandığı zaman insanların buralarda kış aylarında çok güzel av yaptıkları bilinirdi.Bu insanları seyretmeye değerdi o günlerde bu saydığımız dağlar kış aylarında çeşitli manzaralar oluştururlardı.Her evin genci,yaşlısı kış aylarında mutlaka bu dağlarda avlarlardı.Çoklarının tazı,köpekleri,gopey köpekleri bulunurdu,tazılar tavşanlar için beslenirdi.Çok güzel tavşan avlardı.O günlerde çok,evde dolma tüfekler vardı barutla doldurulan bu tüfeklerle tavşan,keklik avlanırdı.O,tarihi günlerin hasreti çekilmektedir.Bu günkü dağlarımız adeta sessizliğe bürünmüş,bu sayılan hayvan cinslerinden görmek çok zor.Dağlarda kış aylarında avlanan kimseye de rastlayamazsınız,dağlarımız sessizliğe bürünmüştür.Ancak ufak kuşların sesleri duyulmaktadır ve çeşitli çiçeklere rastlanmaktadır.Bu dağlarda mantar yetişmektedir.İlk bahar aylarında bu bölgelerde mantar toplanır bu mantarlar evde yenir dikkat edilmezse zehirli mantara rastlanır.Bu dağların eski tarihi günlere gelmesini temenni ile bekleriz.

  KADIŞEHRİ İLÇESİNİN EKONOMİK YAPISI VE

  ÖZELLİKLERİ

  Arazinin özellikleri, yılman dağı ve etekleri Kadışehri ovasından başlar, verimli topraklar,sulanabilir arazisi ile büyük ölçüde sebze,meyve yetiştirmesine müsaittir.Özellikle mevcut ovanın kuzey kısmındaki Yılman ve Ördede Deveci Dağlarına erozyon suretiyle getirilen alüvyonlu topraklar verimin artmasına sebep olmaktadır.Mevcut arazi durumu düz bir ovadır.Dönüm olarak Yirmi bin dönüme ulaşmaktadır.Kısmi su basardı , bir kısmı kaçtır.20 bin dönüm kadar da meşelik,kullanılmayacak şekilde hayvan otlatmaya elverecek şekilde çayır ve arazi bulunmaktadır.

  KADIŞEHRİNDE EVLİLİK

  Kadışehri’nde evlenmelerin ekseriyeti görücü usulüyle yapılmaktadır.Evlenmeler eski yıllarda anne baba tarafından dünür gidilerek yapılırdı.Evlenecek kıza ve delikanlıya pek sorulmazdı,anne babalar uygun gördükleri kızla delikanlıyı nişanlarlar,daha sonra düğünlerini yaparak evlenirlerdi.Şimdilerde ise bu adet ve töreler terk edilmiş,ağırlığını gençlerin anlaşma suretiyle evlendikleri görülmektedir.

  DÜĞÜNLERDE ÇEKİLEN HALAYLAR

  1-Ağırlama

  2-Terima

  3-Hoş bilezik

  4-Çiçek dağı

  5-Trakya

  6-Yanlama

  7-Ankara halayı

  8-Çekirge

  9-Artova Koç halayı

  10-Kara bit

  11-Delilo

  12-Camız halayı

  13-Sallan gelin halayı

  14-Jandarma halayı

  15-Lorgi halayı

  16-Mercanlar  KADIŞEHRİNDEKİ MEZARLIKLAR

  Kadışehri’nde mezarlık,merkez içerisinde Kadışehri’nin Güney Batısında 20 dönüm mezarlık mevcuttur.Tarihi bilinmemekle beraber eski tarihlere dayanmaktadır.Halen bu kabristan kullanılmaktadır.Vefat edenlerin definleri buraya yapılmaktadır.

  KADIŞEHRİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİM

  Cumhuriyet ilan edilmeden önce Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında Davut hoca tarafından yaptırılan bir medrese o günkü şartlarda büyük ölçüde eğitim ve öğretim yapılmış, yapılan eğitim neticesinde o günün yaşlı insanları hep okur yazar idi.1935 yılında Kadışehri’ne Cumhuriyet hükümeti tarafından bir ilkokul açılmış ve bu okul eğitimini Cumhuriyetin getirdiği Latin harfleriyle başlamış ve Latin alfabesine geçilmiş o günlerde.1990’lı yıllardan sonra eğitim ve öğretimin Kadışehri’nde kalitesi biraz daha artmış, Lise okulunun yanı sıra Ahmet Yesevi İlköğretim okulu hizmete açılmıştır.Daha sonra İmam Hatip okulu açılmış eğitim ve öğretime devam etmiştir.Kadışehri’nde eğitim ve öğretime gerekli önemin verildiği görülmüştür.Eski günler ise artık tarihte kalmıştır.

  KADIŞEHRİ ADLİYESİ

  Kadışehri Adliyesi 1993 yılında kurulmuş olup şu anda 1 C.Savcısı,2 Hakim,1 Yazı İşleri Müdürü,2 Zabıt Katibi,1 Mübaşir ve 1 Hizmetli görev yapmaktadır.

  KADIŞEHRİ JANDARMA BÖLÜK KOMUTANLIĞI

  Kadışehri jandarma Karakol Komutanlığı 1990 yılına kadar Çekerek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı kalıp 1990 yılında 3644 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuş olup 1.7.1992 tarihinden itibaren ilçe jandarma komutanlığı olarak faaliyete başlamıştır.

  ŞEHİT ADEM CANPOLAT İLKÖĞRETİM OKULU

  Okulumuz 1930 yılında bulunduğu mevkide Köy İlkokulu olarak eğitime başlamış olup 1935 yılında yapılan şimdiki bina ile eğitim öğretime devam etmiştir.İlçemizin,Elmalı Çiftliği Köyü doğumlu bir erimizin Mardin ‘de Şehit düşmesi anısına okulumuzun ismi 1995 yılında Kadışehri Şehit Adem Canpolat İlkokulu olarak değiştirilmiş,1997 yılında çıkan yasa ile Kadışehri Şehit Adem Canpolat İlköğretim Okulu olmuş,halen bu isimle eğitim öğretime devam etmektedir.

  AHMET YESEVİ İLKÖĞRETİM OKULU OKULUMUZUN

  TARİHÇESİ

  Okulumuz,1993 tarihinde yapılmış olup, iki katlı on iki derslikli,iki idare odası,iki malzeme odası,her katta iki tuvalet bulunmaktadır.

  Okulumuzun adının Ahmet Yesevi olmasının sebebi,eğitim-öğretime açıldığı 21.12.1993 tarihi içinde bulunan yılın bütün Türk Devletlerinde ‘Ahmet Yesevi Sevgi Yılı’ olarak kabul edilmesinden dolayıdır.

  ÇOK PROGRAMLI İMAM HATİP LİSESİ

  1995-1996 yılında eğitime açılmış olup yalnızca orta 1.sınıfla eğitime başlamıştır,halen 101 öğrenci 15 öğretmen 1 hizmetliyle eğitime devam etmektedir.

  KADIŞEHRİ

  DUYURULAR
  PİYASALAR
  İMKB
  99835 TL
  ALTIN
  239,938 TL
  DOLAR
  5,7445 TL
  EURO
  6,4830 TL
  İSTATİSTİKLER
  Aktif Kullanıcı5 Kişi
  Bugün Gelen49 Kişi
  Toplam Hit785338 Kişi